Föreningen

FöreningenJärna Idrottsförening bildades 2013 med idén att samla en variation av aktiviteter och idrotter under samma tak. Utbudet av olika idrotter har varierat mycket sedan starten och i dagsläget bedrivs karate, bågskytte och Bamsegympa. Vi är en liten, välkomnande och formbar förening som utgår ifrån medlemmarnas intressen.


Föreningen har som mål att kunna erbjuda alla medlemmar välfungerande aktiviteter och att bedriva idrottslig verksamhet för att skapa mötesplatser, väcka intresse för nya aktiviteter samt främja en god hälsa och utveckling, såväl fysisk som psykisk. Visionen är att Järna Idrottsförening ska upplevas vara en trygg plattform för barn och vuxna som vill utvecklas över idrottsgränser.Föreningsinfo

Organisationsnummer: 802474-0998

Bankgiro:413-6693


Medlemsavgiften till föreningen är 50 kr/år för alla åldrar. Utöver det tillkommer träningsavgift, extra försäkring och eventuellt tävlingslicens beroende på vilken aktivitet/idrott man är med i, se respektive idrott.


Styrelse


Ordförande
Veide Lingås

info@jarnaif.se


Vise ordförande

Kajsa Petersson


Kassör

Agnetha Okoth

kassor@jarnaif.se


Sekreterare

Niklas Palmcrantz


Ledamot

Örjan Lundström
orjanlundstrom@gmail.com


Suppleant

Rodrigo Gallardo


Suppleant

Vakant